Empleneu el següent formulari per poder concretar el pressupost de la vostra mudança

- Pressupost -
DADES PERSONALS
   
Nom i cognoms
Telèfon 1
Telèfon 2
Email
Fax
Data aproximada mudança
 Vull rebre el pressupost
 Per telèfon
Per email
Per fax
 
ORIGEN DESTÍ
   
Població
Població
Província
Província
Adreça
Adreça
Pis d'alçada
Pis d'alçada
Ascensor?
Ascensor?
Tipus de pis
Tipus de pis
   
TREBALLS QUE S'HAN DE REALITZAR 
Desmuntatge de mobles?
Embalatge fet per M.Reus?
Muntatge de mobles?
Necessiten caixes i altres embalatges?
 
RELACIÓ DE MOBILIARI
 
 
COM ENS HEU CONEGUT?
 
D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades facilitades per Vostè, han estat incorporades en un fitxer i són tractades a fi de gestionar de forma adient la relació existent. Les dades són confidencials i d’ús exclusiu del Responsable del Fitxer, MUDANZAS REUS, SA, amb domicili a 43202 Reus (Tarragona), Pau Font de Rubinat, 37 Baixos. Així mateix, posem al seu coneixement el dret que l’assisteix d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició pel que fa a les dades que consten en l’esmentat fitxer en els termes establerts a la legislació vigent.